Velkommen til ARVEN Forlag!

Den rene lære:
Evangeliet om frelse for syndere
i Jesus Kristus alene.


Nyoversatt - ikke popularisert - litteratur av bl.a.
Carl Olof Rosenius
-
"Nordens evangelist" og "Nordens sjelesørger".

Rosenius skrev selv ikke bøker. All hans litteratur kom ut gjennom bladet "Pietisten", og er samlet derfra. Hans litteratur er oversatt til mange språk, og oversettes også i dag til stadig nye språk.

Rosenius
Carl Olof Rosenius
(1816 - 1868)

Roseniuslitteraturen er gull i en åndsfattig tid.

Den er Guds eget budskap til oss ved Den Hellige Ånd gjennom Carl Olof Rosenius. Han ble redskap til omfattende vekkelse, og bibellæreren for all nyere tids klare forkynnelse.                         

Bøker av evighetsverdi!
Les fra Bøker online,    Bladet og Budskap,

og kjøp bøker fra
Bestillingssiden

Jesus sa: "Sannelig, sannelig sier jeg deg: Uten at en blir født på ny, kan han ikke se Guds rike."        Joh 3:3.

Evighetsavgjørende spørsmål:  
Er du født på ny - og har liv i Gud i dag?

les her...

     Hører du dette i forkynelsen i dag?                                          

Ta gjerne kontakt med oss om dette! 

                                         

  


Det er all sjelesykdoms rot;
den har ei nok med Jesu blod!

Sitat fra Husandaktsboka
27. August.

pdfHusand.boka_27._august.pdf

veiledning

På bokas tittelside står det:
 
Klar og usvikelig
Veiledning til fred
 
Noe som kan bekreftes ut fra de mange vitnesbyrd, helt fra første utgivelse og i vår egen tid, om hvordan sjeler "ble løyst", "satt fri" d.v.s. fikk liv i Gud/ble født på ny nettopp gjennom budskapet i denne boka!
 

GULLKORN:

«Troen er å likne med den utstrakte tomme hånd som tar imot den gaven Kristus tilveiebrakte for den som ikke tror»

Alfr. Furberg i «Rettferdiggjørelsen og helliggjørelsen i C.O.Rosenius’ forkynnelse».

http://www.arven.net/2012-01-12-17-33-47/2-sider/42-06-01.html

                              -------

Hva er forskjellen på dagens forkynnelse og god gammel vekkelsesforkynnelse?

Jo, etter dagens forkynnelse blir tilhørerne sittende igjen med noe de skal gjøre, noe de skal motta eller noe de skal være.

Under den gamle vekkelsesforkynnelsen derimot gikk tilhørerne "fortapt" og mistet enhver tro på at de kunne bli frelst. - Så fikk de se seg frelst i Kristus - og så var de FRI.

Les flere gullkorn her >>

Vær med og spre dette budskapet!

Vi anbefaler sterkt boka
"Fader vår"!

Kopiering med kildeangivelse: www.arven.net, er tillatt av alt på Hovedsiden og alle undersidene.

 


bunn-bilde

Webdesign ©Salit