Her kan du klikke fram og lese budskapet i de enkelte bladene ARVEN:

Bladet Arven kom ut t.o.m. 2009 da redaktørens alder krevde at vi måtte begrense oss til å betjene Arven Forlag, men vi sa det kunne komme nye nummer av bladet. Så har det kommet to nummer i 2010, ett i 2011 og ett i 2012.

1/99 Et nytt blad

1/00 ”Anstøtsklippen”, den store hemmeligheten

2/00 Ekstranummer av bladet (1978-Bibelen)

3/00 Guds hellige lov

4/00 Det er bare åpenbarelsen av evangeliet om Guds Sønn som skiller den sanne kristendom fra den falske.    

5/00 Den nytestamentlige forkynnelsens ”ineffektivitet”

1/01 Kjente du bare Guds gave - !

2/01 Bedraget

3/01 Har du den evangeliske tro?

4/01 .. og så mitt folk, som er kalt med mitt navn, ydmyker seg og ber, og søker mitt åsyn…

5/01 Det som var fra begynnelsen

6/01 Et virkelig julebudskap – Rettferdiggj. og helliggj. i C.O.Rosensius’ forkynnelse

1/02 Navn av å leve – men død

2/02 Om loven, omvendelsen og den rettferdighet som gjelder for Gud

3/02 Hvordan har du det med Guds ord?

4/02 Ved den ene

5/02 Troens vanskelige kunst

6/02 Lever du med ”en annen Jesus, en annen ånd, et annet evangelium”?

1/03 Guds rettferdighet alene er kilden til all sann kristendom, alt liv og kraft, all fred….

2/03 Han sa en lignelse til dem om at de alltid skulle be og ikke bli trette.. Men når Menneskesønnen kommer, mon han da vil finne troen på jorden?

3/03 Det som gjør et menneske til en kristen

4/03 Mine får hører min røst

5/03 Den sanne kirke Men først: Hva er selve dødssynden i vårt land?

6/03 Vår julegave til deg er: La oss feire påske!

1/04 Mange er kalt, men få er utvalgt

2/04 Vårt forhold til lov og evangelium

3/04 Dere har ikke, fordi dere ikke ber

4/04 Herrens navn: JEG ER

5/04 Guds fred

1/05 Husk derfor på hvordan du tok imot og hørte! Hold fast på det og omvend deg!

2/05 Et tilbakeblikk på de viktigste lærdommene i Romerbrevet

3/05 Kan jeg vite om jeg er av dem som er utvalgt?

4/05 Kampen om Guds evige utvelgelse og Lammets ære

1/06 Gud har innesluttet dem alle under ulydigheten, for at han kunne miskunne seg over dem alle.

2/06 Étt fattes deg! Og med det fattes deg alt

3/06 Kristus, vårt liv

4/06 På samme vis er det også i den tid som nå er, blitt igjen en rest i kraft av Guds nådes utvelgelse

1/07 Dette som dere ser …

2/07 Menneskets fall og gjenopprettelse

3/07 ------------------”--------------

4/07 ------------------”--------------

5/07 ----------------- ” --------------

6/07 ----------------- ” --------------

1/08 Mannen uten bryllupsklær og Gudsbarnet, skjult i bryllupsklærne

2/08 Guds barns tillitsfulle livssamfunn med Gud

3/08 Å skjelne rett mellom Lov og Evangelium

1/09 Er du født på ny?

2/09 Fader vår, du som er i himmelen!

3/09 Der er et stort svelg

4/09 Jeg, jeg --- for min skyld

1/10 Himmelbrød for syndere

2/10 Om rettferdiggjørelsen innfor Gud

1/11 Sannheten om den åndelige tilstand, om mennesket og om Gud

1/12  Serafslangen/e's budskap

 

Til sammen 54 nummer av bladet – hittil.

Skriv søkeord og trykk "enter".

rosenius knapp

Signatur-sort-liten

books-kolonne

Husandaktsboka,
en "huslærer"
hver dag i året!

"Kjøp disse bøkene!
Her kan du lese deg frelst".
Kristoffer Fjelde

Se også: www.budskabet.net (DK)


Del denne siden:

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Arven Forlag

Saltevegen 165
4343 ORRE
Kontonr: 3209.33.40530

Kontakt

Mob: Marit Salte 99328078
Mob: Arthur Salte 91332480

E-post

Kopiering med kildeangivelse: www.arven.net, er tillatt av alt på Hovedsiden og alle undersidene.

Webdesign ©2023 av Web Norge