Tekst på bokas bind: Baksiden:

Så skulle det også her stadfestes at «der synden överflödade, der överflödade nåden ennå mer», Rom 5:20. Kvinnen var den som «ble dåret og falt i overtredelse», 1Tim 2:14. Så skulle kvinnen få være den nærmest delaktige i Frelserens ankomst. Han skulle være en «kvinnes sæd».

Dette er (svensk: Guds nådes manér) slik Guds nåde alltid møter det gjennomsyndige meneske.

 

Merk:

Min rettferdighet skal ikke sees eller kjennes hos meg.

Den skal ikke finnes hos meg.

Men skal helt og holdent bestå i at Kristus gikk til sin Far.

Og det skal likevel være min rettferdighet.

Joh 16:10

 

Her er nå hele bildet av en kristens liv innfor Gud. Vår rettferdighet innfor Gud består ikke i det som Ånden virker i oss, men bare i det som Kristus i egen person har utrettet for oss.


bunn-bilde

Webdesign ©Salit