Her kan du lese budskapene som gjennom årene er sendt vår store mailadresse-liste:

Får du ikke selv disse budskapene, og gjerne vil motta dem framover?

Gå inn på Kontakt oss her på websiden, og meld din mailadresse på der!


Nyeste BUDSKAP nederst.

11.02.10_Husandaktsboka_for_8._9._og_10._februar.docx

11.02.17_Vi_vandrer_i_tro_og_ser_ham_ikke._Husandaktsboka_17._Febr.doc

11.02.21_fra_Nils_Skjælaaen.doc

11.03.14_Dersom_noen_er_i_Kristus_da_er_han_en_ny_skapning.doc

11.03.14_Sannheten_om_den_åndelige_tilstand_om_mennesket_og_om_Gud.doc

11.05.04_Mitt_blod_blir_utgytt_til_syndenes_forlatelse.doc

11.07.16_Troen_og_fallene_i_de_samme_synder.doc

11.09.12_ditt_ord_kommer_til_oss.doc

11.09.24_leve_seg_selv.doc

11.11.05_Mistolking_av_Sef_317.doc

11.12.17_Jeg_har_utslettet__har_forløst.doc

12.02.02_Serafslangens_budskap.doc

12.02.12_Saphir_utlegger_Heb_1011-12.doc

12.03.09_Hva_er_luthersk_kristendom.doc

12.03.25_størst_for_Gud_og_oss.doc

12.03.31_Ditt_forhold_til_blodet.doc

12.05.11_Timothy_Kellers_budskap_avsløres.doc

12.05.12_Gullmynten.doc

12.06.15_Nådens_liv_i_Gud_mangler.doc

12.06.22_Katolsk_forbannelse_over_enhver_rettferdiggjort_i_Kristus_alene.doc

12.06.30_Adam_hvor_er_du.doc

12.07.21_Den_rene_lære.doc

12.09.21_av_Gud_utvalgt_i_Kristus.doc

12.10.03_GT_samles_og_spres.doc

12.10.13_Og_desto_fastere_har_vi_det_profetiske_ord.doc

13.02.17_Kilden_til_sann_dyd.docx

13.03.26_Jesu_forhold_til_syndere.docx

13.05.29_Rättferdiggörelsen_i_Kristus.__Rosenius.docx

13.08.09_Ditt_lys_og_din_rett_være__bli_værende_hos_din_hellige_mann._Krummacher.docx

13.10.03_Den_svake_part_i_abortspørsmålet.docx

13.11.23_Kristus_åpenbart_i_Skriftens_ord_som_den_ugudelige.docx

13.12.12_En_helhetlig_julehilsen.docx

13.12.31_Gud_kaller_ikke_til_tjeneste_men_til_samfunn._Nils_Skjælaaen.docx

14.05.24_Gå_og_lær_hva_dette_betyr___Miskunnhet_er_det_Jeg_har_behag_i_og_ikke_offer.docx

14.09.13_Det_som_var_fra_begynnelsen.docx

14.10.23_Kjenner_du_din_og_ser_de_uomvendtes_evighetstilstand_i_dag.docx

14.12.16_Ser_du_den_virkelige_Jesus__i__julebudskapet.docx

15.02.07_Etter_sin_viljes_velbehag.docx

15_03_03_Guds_rettferdighet_som_kommer_av_Jesu_Kristi_tro.docx

15.05.04_August_Hermann_Francke.docx

15.06.08 Særtegn_ved_Rosenius_sin_forkynnelse.docx

15.12.08 Skriftgjengivelser_eldre_og_dypere.docx

16.02.01_badet_til_gjenfødelse_og_fornyelse_

16.02.13_Gjør_ikke_Guds_Hellige_Ånd_sorg.docx

16.03.29_Omvendelsen_til_Gud_består_i_menneskets_omvendelse_fra_Loven_d.v.s._fra_menneskets_loviske_oppfatning_av_alt_til_evangeliet.docx

16.05.13_Pinsebudskap_til_mailista.docx

16.10.01_en_virkelig_hjertesak_for_ethvert_menneske.docx

16.12.01_Advarsel_mot_nyutgivelse_av_såkalt_Roseniuslitteratur.docx

16.12.09_JEG_ER.docx

17.02.02 Sangstrofe_m.m._om_Guds_rettferdiggjørelse.docx

17.02.28_Husandaktsboka_29._Februar.docx

17.03.29_Jes_5311_ved_sin_kunnskap_skal_min_rettferdige_tjener_rettferdiggjøre_de_mange.docx

17.05.28_Den_som_tror_på_Guds_Sønn_ser_herlige_ting.docx

17.09.13_Vi_skal_dømmes_ved_den_ene.docx

17.10.28_frihet_til_å_gå_inn_i_helligdommen_gjennom_Jesu_blod.docx

17.12.19_Julens_budskap_-_fra_evighet_av.docx

18.03.22_Påskehilsen.docx

18.08.13__Begynn_med_begynnelsen_.docx

18.10.27_Luther_vil_bli_rettfferdig_-_først_bli_en_synder.doc

18.12.15_Julehilsen_2018.docx

19.01.12_Roseniusvekkelse_i_Bolivia-Peru.docx

19.04.15_Påskehilsen.docx

19.04.27_Den_frihet_hvormed_Kristus_har_frigjort_oss.docx

19.07.05_Hva_bygger_du_din_kristentro_på.docx

19.07.14_Du_kunne_sende_det_budskapet_videre_til_andre_du_kjenner.wps.docx

19.08.14_Der_er_ingen_som_kan_forestille_seg_hvor_forferdelige_ting_et_menneske_kan_finne_på.docx

19.08.31_Det_er_all_sjelesykdoms_rot_den_har_ei_nok_med_Jesu_blod.docx

19.12.19_Jule-_og_nyttårshilsen.docx

20.03.19_Gud_utvalgte_oss_i_Kristus_før_verdens_grunnvoll_ble_lagt.docx

20.04.25_den_frihet_som_Kristus_har_frigjort_oss_med.docx

20.05.12_Oppfording_til_bønn_for_sak_i_Stortinget_14.05.12_om_endring_i_Grunnloven.docx

 

 

 

 

 

 

 

Skriv søkeord og trykk "enter".

rosenius knapp

Signatur-sort-liten

books-kolonne

Husandaktsboka,
en "huslærer"
hver dag i året!

"Kjøp disse bøkene!
Her kan du lese deg frelst".
Kristoffer Fjelde

Se også: www.budskabet.net (DK)


Del denne siden:

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Arven Forlag

Saltevegen 165
4343 ORRE
Kontonr: 3209.33.40530

Kontakt

Mob: Marit Salte 99328078
Mob: Arthur Salte 91332480

E-post

Kopiering med kildeangivelse: www.arven.net, er tillatt av alt på Hovedsiden og alle undersidene.

Webdesign ©2023 av Web Norge