Det du har bestilt sender vi en av de første dagene.


Vi vil gjerne få holde kontakten med deg fortsatt - derfor tillater vi oss å legge din mailadresse på vår mailadr.-liste så du kan få våre jevnlige hilsener (som alltid sendes med mailadressene som ”blindkopi” ).

Hjertelig hilsen!

Hermod Hogganvik
Arven Forlag